Р
Работете с нас

РАБОТЕТЕ С НАС

Асоциация „Прозрачност без граници“ работи по редица теми и инициативи, насочени към борбата с корупцията във всички сфери на общественния живот в България, Балканския регион и ЕС. Мащабът на дейността на организацията предполага прибягването до разнообразна експертиза не само в областта на публичната администрация, политическите науки или правото, но и в такива като обществени поръчки, екология, здравеопазване, различни инженерни специалности и други.

В момента няма обявени работни позиции.

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ

Асоциация „Прозрачност без граници“ провежда стажантски програми за студенти по Политология, Право, Международни отношения, Публична администрация, Европеистика и сродни специалности.

Организацията предлага придобиване на опит в реална работна обстановка, развиване на аналитични и технически умения, достъп до богата библиотека от ресурси по темата за борба с корупцията, придобиване на професионални контакти. Асоциация „Прозрачност без граници“ не предлага заплащане или други материални придобивки за стажантите си.

За кандидатстване изпратете мотивационно писмо и CV на e-mail: mbox(at)transparency.bg.