Асоциация Прозрачност без граници обявява процедура за избор на доставчици на услуги

Асоциация Прозрачност без граници обявява процедура за избор на доставчици на услуги за Организиране на събития (референтен номер TI-BG-2015-S4).

Допълнителна информация може да бъде получена от обявлението на процедурата.