Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава работата си по проект „Индекс на местната система за почтеност“

От началото на  2016 година  екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“  продължава работата по основните дейности и етапи по проект  „Индекс на местната система за почтеност“.

Екип от експерти обработва и идентифицира добрите практики, установени от „Индекса на местната система за почтеност“ 2015 г.

В процес на разработка е и „Каталог на добрите практики“, който цели да промотира  установените добри практики в най-добре представилите се общини и  цели да повиши   развитието на капацитета на най-лошо представилите се общини в първия Индекс на местната система за почтеност – 2015 г.