Гражданите на община Кърджали вече познават своите общински съветници

Благодарение на активността на Асоциация „Прозрачност без граници“ гражданите на община Кърджали вече познават своите общински съветници. Снимка, политическа принадлежност, образование, приоритетни сфери на дейност, участие в комисии  и контакти вече са достъпни за всеки от общинските съветници: http://www.kardjali.bg/?pid=8,7

Повишаването на антикорупционния капацитет на местната администрация, чрез развитие на устойчиви антикорупционни политики и въвеждане на модели на добро управление е сред основните приоритети на инициативата „Индекс на местната система за почтеност”. Повече за проекта вижте на http://lisi.transparency.bg/ .