П
Публикации
05.07.2019

ДОКЛАД от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България (26 май 2019 година)

Изборите за Европейски парламент се проведоха за трети път след приемането на България за член на Европейския съюз. Те бяха организирани след промени в изборното законодателство, които предизвикаха ож...
07.02.2019

Противодействие на корупцията 2018: обществени очаквания и постигнати резултати

Публикацията се основава на аналитичния подход на Transparency International Национална система за почтеност, който оценява капацитета, управлението и ролята на институциите, свързани с превенцията и ...
Страници: 1