П
Публикации
07.02.2019

Противодействие на корупцията 2018: обществени очаквания и постигнати резултати

Публикацията се основава на аналитичния подход на Transparency International Национална система за почтеност, който оценява капацитета, управлението и ролята на институциите, свързани с превенцията и ...
Страници: 1