П
Публикации
10.06.2011

Оценка и анализ на мерките за противодействие на политическата корупция и ефективността на наказателната политика срещу корупцията в изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и

Оценка и анализ на мерките за противодействие на политическата корупция и ефективността на наказателната политика срещу корупцията в изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и ...
10.06.2011

Политики и практики за ограничаване на конфликта на интереси в държавната администрация (2008)

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект “Повишаване на прозрачността в работата на българската публична администрация чрез изработване и прилагане...
Страници: 12