П
Публикации
25.05.2015

Методология за граждански мониторинг върху работата на контролни институции на местно ниво

Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата ...
24.04.2015

Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката в България

Целите на този политически документ са да предложи рамка за информирано гражданско и политическо действие по въпросите, свързани с повишаване на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на ...
03.03.2015

Лобирането в България: интереси, влияние и политика

Настоящият доклад търси отговор на въпросите: Доколко прозрачни за обществото са лобистите и лобистката дейност, съществува ли в страната надеждна и добре функционираща етична рамка, ангажираща както ...
27.02.2015

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Настоящата публикация се стреми да представи различни модели за конфискация или отнемане на престъпно и незаконно имущество, възприети от държавите-членки на ЕС. Проведеното изследване установи различ...
27.02.2015

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА КОНФИСКАЦИЯТА И ОТНЕМАНЕТО НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА: НАЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

Отнемането (конфискацията) на имущество, придобито от престъпление, е доказано ефективен метод за пресичане на възможността извършителите на тежки престъпления да извличат икономически облаги от тях. ...
Страници: 12