П
Публикации
28.06.2011

Публичност и прозрачност при възлагането и изпълнението на проекти със значим обществен интерес: доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителст

Публикацията представя резултатите от независимия граждански мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия”, проведен през 2010 и 2011 г. В нея са представени констатациите, оценките и препор...
10.06.2011

Доклад от наблюдението на изборите за избиране на представители на Република България в Европейския парламент и изборите за народни представители в 41-во Народно събрание.

Настоящият доклад представя учредената през 2008 година Гражданска инициатива за свободен и демократичен избор - \"Сам избирам\". Инциативата е сформирана от общо девет организации една от които Асоци...
10.06.2011

Доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”

Доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”...
10.06.2011

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект.

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект....
10.06.2011

Национален доклад за значението на давностните срокове за съдебното преследване на корупцията в държавите-членки на Европейския съюз

Методология за задълбочена оценка на давностни срокове, отнасящи се за корупцията в единадесет държави-членки на Европейския съюз...
Страници: 12