П
Публикации
20.12.2018

Карта на прозрачността на съдилищата в България

Целта на настоящата Карта за публичност и прозрачност на съдилищата в Република България е да очертае параметрите както на съществуващите добри практики, така и на наличните дефицити в използването на...
11.10.2018

Еталон за прозрачност в работата на съдилищата в България

Настоящото изследване има за цел да подпомогне дебата относно възможностите за подобряване публичността и прозрачността в работата на съдилищата в България посредством използването на информационните ...
Страници: 1