С
Световен доклад за корупцията 2008

Корупцията в сектора на водоснабдяването е основна причина и катализатор на световна криза в този сектор, която заплашва милиарди човешки животи и влошава състоянието на околната среда, показват данни от Световния доклад за корупцията за 2008 година „Корупция в сектора водоснабдяване“ (Global Corruption Report), представен от Transparency International.

„Водата е ресурс, който няма заместител. Тя е жизнено важна за нашето здраве, хранителна промишленост, енергетика и екосистема. Корупцията се отразява пагубно върху управлението на водните ресурси и тяхната употреба във всички тези сектори“, смята Югет Лабел, председател на Transparency International.

Публикуваният доклад е първи по рода си и е посветен на влиянието на размера на корупцията в различни сегменти от сектора водоснабдяване. В него са набелязани широк кръг от проблеми – от дребни подкупи при водоснабдяването до корупция в големите обществени поръчки за напояване и производство на електричество от водно-електрическите централи, от прикриване на промишлени замърсители до злоупотреби при управлението на водните ресурси.

Световен доклад за корупцията 2008
Световен доклад за корупцията 2008
%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-2008.pdf
1.5 MiB
561 Downloads
Details