С
Световен доклад за корупцията 2015-2016

СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА КОРУПЦИЯТА: СПОРТ

Спортът представлява глобално явление, ангажиращо милиони хора и генериращо годишни приходи от повече от 145 млрд. щатски долара. Проблемите в управлението на спортните организации, уговарянето на мачове и постановката на големи спортни събития са стимулирали дейност на много фронтове. Опитите за преустановяване на корупционните практики в сферата на спорта, обаче, все още се намират на много ранен стадий на развитие.
Глобалният доклад за корупцията /ГДК/ в областта на спорта е най-всеобхватният анализ на корупцията в спорта до момента. Той е съставен от повече от 60 статии от водещи експерти в сферата на корупцията и спорта, от спортните организации, правителства, многодържавни институции, спонсори, атлети, поддръжници, академични среди и от широкото антикорупционно движение.
ГДК предоставя съществен анализ на разбирането за корупционните рискове в спорта, фокусирайки се върху управлението на спорта, спорта като вид бизнес, планирането на големи спортни форуми и уреждането на срещи. Той осветлява значителната по обем работа, която вече е извършена, и представя нови подходи към укрепване на почтеността в спорта. В допълнение към оценяването на прозрачността и отчетността, ГДК дава приоритет на участието, от спонсори към атлети и към поддръжници – съществен елемент за възстановяване на доверието в спорта.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) e глобална организация на гражданското общество, водеща борба срещу корупцията. Посредством повече от 100 национални представителства из целия свят и международния секретариат в Берлин, TI подчертава усещането за пагубните ефекти от корупцията и работи съвместно с партньори в правителствата, бизнеса и гражданското общество за развитие и прилагане на ефективни мерки за справянето с проблема.

Повече подробности относно доклада може да прочетете на сайта на Transparency International:

http://www.transparency.org/research/gcr/gcr_sport/0/