Transparency

ЦИК обяви местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства въз основа списък на държавите и местата, в които Република България има разкрити дипломатически и консулски представителства.

Ако сте български гражданин, който живее и гласува извън границите на България може да проверите адреса на избирателната секция открита във вашето населено място тук или в сайта на Централната избирателна комисия.