Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа споразумение за съвместна дейност с Националното бюро за правна помощ. Това ще позволи на лицата, които се нуждаят от правна помощ и потърсят съдействие от Асоциацията, на горещата телефонна линия 0800 11 224, да ползват услугите на Националното бюро за правна помощ.