Transparency

Дискусията се състоя на 12-13 март 2015 г. в гр. София, хотел „Радисън Блу“. Проведени бяха модули с представители на бизнеса на тема „Бизнес интереси и бизнес етика: възможности за саморегулация в полза на прозрачното и почтено лобиране“ и с представители на институции и граждански организации на тема „Консултативните процеси в България: към равен терен за всички участници“. В рамките на работния формат се проведе и уъркшоп за журналисти на тема „Журналистическите разследвания – инструмент за осветляване на влиянията. Предизвикателства и успехи“.

Инициативата е продължение на усилията на Асоциацията за стимулиране на експертния дебат относно необходимостта от осветляване на лобистката дейност в България. Те са част от инициативата Lifting the Lid on Lobbying на Transparency International, международната коалиция за борба с корупцията.

Дискусията даде възможност да бъдат очертани основните проблеми и насоки за усъвършенстване на нормативната рамка, политики и практики по отношение на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на влиянието върху процесите на вземане на решения в България.

Резултатите от изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ върху лобистката дейност в България ще бъдат допълнени и развити на база на изказаните позиции и становища и през следващите месеци ще бъде разработен полиси пейпър, съдържащ конкретни предложения за усъвършенстване на нормативната база и практиките на институциите и организациите за гарантиране на прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянията върху процесите на вземане на решения в България.

За допълнителна информация:

Линка Тонева, linka@transparency.bg, тел. 02/986 77 13