Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници”,  организира дискусии на тема:

„Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при осъществяването на градоустройствени дейности и опазване на околната среда”, която ще се проведе на 20 март 2015 година (петък) в хотел „Рамада”, гр. София.

„Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при предоставянето на грижи за деца в риск”, която ще се проведе на 21 март 2015 година (събота) в хотел „Рамада”, гр. София.

Дискусиите се организират в рамките на проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Инициативата е насочена към развитието на капацитет за гражданско участие при осъществяването на контрол в две ключови области – градоустройството и грижата за деца от социално уязвими групи, в два региона на страната – Южен Централен и Северозападен. В резултат на проекта се очаква да бъдат създадени граждански платформи, които да насърчават гражданското участие при формулирането на политики за ефективна работа на институциите в двете сфери.

В рамките на организираните дискусии ще бъде представена и обсъдена методология за граждански мониторинг на местно и регионално ниво в сферите на градоустройството и опазването на околната среда, както и грижата за деца в риск. Въз основа на разработената методология се предвижда осъществяване на гражданско наблюдение в шест общини от двата региона и разработване на платформи, които да позволят по-ефективно мобилизиране на усилията на различни институции и структури на гражданското общество при разработването на политики в тези сфери.

 

София, 20 март 2015 г.

АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BULGARIA