Transparency

На 24 март 2015 г., в Press Club Brussels Europe в Брюксел ще се проведе събитие на тема„Конфискация и отнемане на имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”. Събитието е посветено на темата за отнемането на незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност.

Събитието е организирано от националните представителства на международната организация за борба с корупцията Transparency International в България, Италия и Румъния с любезното съдействие на г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, и с подкрепата на представителството на Transparency International в Брюксел.

Събитието ще бъде открито от заместник–председателя на Европейската Комисия г-жа Кристалина Георгиева. Покана за участие е изпратена до Комисари и представители на Европейската комисия, членове на Европейския парламент, експерти и представители на неправителствения сектор.

По време на събитието ще бъде представен „идеален модел” за конфискация/отнемане на имущество на национално ниво, основан на принципите на прозрачност, ефективност и зачитане на човешките права. Моделът включва набор от общи за държавите-членки стандарти и препоръки, насочени към усъвършенстването на процедурите по отнемане на имущество с незаконен или престъпен произход.

Очакването ни е събитието да постави началото на широка дискусия за необходимостта от общи стандарти за отнемане на незаконно и престъпно имущество на ниво Европейски съюз. По-високите европейски стандарти са предизвикателство, но са необходими за по-бързото и безпроблемно сътрудничество между националните органи по отнемане на имущество в държавите-членки. Те ще допринесат за по-лесното взаимно признаване на съдебни актове, както и за установяването и обезпечаването на престъпно и незаконно имущество. Освен това, тези стандарти ще спомогнат да не се допусне повторно използване на доходи от незаконна дейност за извършването на нови престъпления, при което престъпността се финансира от собствените си незаконни деяния.