Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” подписа споразумение за съвместна дейност с Националното бюро за правна помощ. Това ще позволи на лицата, които се нуждаят от правна помощ и потърсят съдействие от Асоциацията, на горещата телефонна линия …