Transparency

Дискусията се състоя на 12-13 март 2015 г. в гр. София, хотел “Радисън Блу”. Проведени бяха модули с представители на бизнеса на тема “Бизнес интереси и бизнес етика: възможности за саморегулация в полза на прозрачното …