Transparency

На 23 и 24 април Асоциация „Прозрачност без граници” проведе обучителен семинар „Граждански мониторинг за отговорно управление на местно ниво“, фокусиран върху осъществяването на мониторинг на дейността на контролните институции в областта на градоустройството и опазването на околната среда, както и предоставянето на социални услуги за деца в риск.

Семинарът бе насочен към развитието на практически умения за приложение на ефективен граждански мониторинг върху работата на контролните институции, както и да съдейства за развитието на практически умения за формулиране на препоръки за подобряване на тяхната дейност.

Като част от обучението, в което участие взеха представители на местни неправителствени организации и медии, бяха представени основните насоки на предстоящата работа, както и разработената от Асоциация „Прозрачност без граници“ Методология за граждански мониторинг върху работата на контролни институции на местно ниво.

Обучителният семинар е част от инициативата „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление“, насочена към развитието на капацитет на граждански организации и медии за мониторинг върху дейността на институции с контролни функции на местно ниво. Проектът  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.