Transparency

Сдружение „Асоциация  Прозрачност без граници” сключи меморандум за партньорство със Сметната палата.

Меморандумът цели да създаде условия за подобряване прозрачността и публичността на финансирането на предизборните кампании на участниците в избори чрез взаимна информираност.

Партньорството се основава на правомощията на Сметната палата като контролен орган  по Изборния кодекс, както и на активната роля на неправителствените организации, страна по меморандума, за налагане на граждански контрол върху провеждането на изборите.

Меморандумът се сключва  във връзка с предизборната кампания  за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и служи като основа за развитие на сътрудничество.

Пълният текст на меморандума ще намерите тук.