Transparency

Днес, 9 декември 2015 г., Асоциация „Прозрачност без граници” официално представи резултатите от „Индекс на Местната система за почтеност – 2015“. Това е първото по рода си годишно сравнително изследване на ключови институции и социални актьори, които изграждат системата на почтено и отговорно управление на местно ниво. Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

Резултатите от Индекса на Местната система за почтеност са достъпни на адресhttp://lisi.transparency.bg/

Целта на днешната дискусия, която се проведе в х-л Шератон, гр. София, беше да бъдат обсъдени добрите практики и възможностите за усъвършенстване на местната среда. Сред участниците във форума бяха представители на институциите на местната власт, както и областните администрации, неправителствения сектор, бизнеса и медиите.

Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“. В работата по проекта участват 26 граждански организации-партньори от цялата страна. Целта на инициативата е не просто да оцени по-добре и по-слабо представящите се местни администрации и структури. Индексът ще създаде основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.