Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ представя резултатите от ежегодния Индекс за възприятие на корупцията 2015.

Със стойност на Индекса за възприятие на корупцията от 41 пункта България се нарежда на 69-то място от 168 държави в света, като изостава дори от средната стойност в световен мащаб – 43 пункта. С този показател страната изостава и от редица държави в Балканския регион.

Подробна информация за цялото изследване Индекс за възприятие на корупцията 2015прочетете тук:

https://www.transparency.bg/bg/researches/korupcionen-indeks/indeks-2015/