Transparency

По повод отказа на парламента за завършване на работата по антикорупционния закон Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати открито писмо до народните представители в 43-то Народно събрание:

Отказът от подобряване на антикорупционното законодателство е лош знак на политическите партии относно готовността им за противодействие на корупцията.

Изразяваме, силното си разочарование от факта, че 43-то Народно събрание не успя да постигне консенсус за развитие на антикорупционно законодателство, което да служи като отправна точка за по-системен подход в борбата с корупцията.

Дискусията в парламентарната Комисия по правни въпроси показа, че в Народното събрание няма достатъчно политическа воля за окончателното приемане на Законопроекта за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Въпреки че всички парламентарно представени политически партии декларираха още в началото на този мандат на парламента, че борбата с корупцията е техен приоритет, резултатите говорят красноречиво за несъответствието между декларации и реални действия. Фактът, че законопроектът бе обсъждан и преработван почти две години без особен напредък, е показателен за това, че борбата с корупцията се осъществява на декларативно, а не на практическо ниво.

В крайна сметка се оказа, че е похабена значителна обществена енергия, а в резултат нашето общество и партньорите от Европейския съюз получиха ясен знак, че противодействието на корупцията не е водещ приоритет за голяма част от българските парламентаристи и че имитирането на активност е най-често прилаганият подход. На този фон не е учудващо, че българските граждани са разочаровани от непоследователните и безрезултатни политически действия, а докладите на Европейската комисия не само не отбелязват напредък, но включват и нови измерения на проблема.

Асоциация „Прозрачност без граници“ счита, че противодействието на корупцията трябва да се осъществява чрез последователност и надграждане, вместо да започва и приключва с мандата на всеки нов парламент и всяко ново правителство.

Убедени сме, че създаването на адекватно законодателство е първата, но не единствена стъпка за ефективно ограничаване на този значим обществен проблем. Тя трябва да бъде продължена чрез целенасочени усилия и предприемане на решителни, а не имитативни действия от страна на всички институции – и от законодателната, и от изпълнителната, и от съдебната власти.

За ефективното противодействие на корупцията е нужна политическа воля и последователност на усилията, които да доведат до системен резултат в борбата с този проблем. Такива са и очакванията на българското общество.

Ето защо отправяме призив към политическите партии, които са отправили поглед към новия парламент, да формулират и представят на обществото своите предложения за начина и средствата, с които смятат да противодействат на корупцията.

Настояваме, в контекста на предстоящата предизборна кампания, всички политически партии да представят своята визия за приоритетите и конкретните мерки в борбата с корупцията. Това може да послужи за добра отправна точка не само за работата на бъдещия парламент и правителство, но и да позволи на избирателите да изискват от политическите партии да изпълняват дадените предизборни обещания.