Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” призовава политическите партии и коалиции, регистрирани за изборите за 44 – то Народно събрание, да подкрепят 17 АНТИКОРУПЦИОННИ АНГАЖИМЕНТА ЗА ИЗБОРИ 2017.

Отправяме предизвикателство към политическите партии, които се стремят да получат доверието на избирателите. Въз основа на нашата дългогодишна експертиза и опит в тази област разработихме пакет от антикорупционни мерки „17 АНГАЖИМЕНТА ЗА ИЗБОРИ 2017“, който дава конкретни предложения за фокусиране на усилията в най-острите измерения на проблема с корупцията в страната.

Призоваваме за поемането на ясен ангажимент за борба с корупцията в различните й проявления в нашия обществен живот. Българските граждани отправят настоятелни искания за почтеност, прозрачност и работа в защита на обществения интерес. И политическите партии са длъжни да отговорят по адекватен начин – не с общи декларации, а с конкретни ангажименти в тази област. Считаме, че бъдещите представители в Народното събрание следва да поемат ясен ангажимент за предлагането и осъществяването на политики, които да гарантират прозрачната и ефективна работа на институциите, да противодействат с адекватни законодателни мерки срещу корупцията, както и да изведат „на светло” отношенията между политика и бизнес. (ОЩЕ)