Transparency

Припомняме, че на 22 септември експертите на организацията констатираха грешки в решение № 3570 и в образците на декларации за произход на даренията, които подлежат на деклариране пред Сметната палата. Оценяваме положително предприетите мерки за коригиране на решението и се надяваме, че и в бъдещите си действия изборната администрация отчита мнението и препоръките на гражданските организации.

https://www.cik.bg/bg/decisions/3602/2016-09-22