Transparency

На 9 декември, Международният ден за борба с корупцията на ООН, Асоциация „Прозрачност без граници” и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще подпишат Споразумение за сътрудничество.

От началото на месец юни 2013 г. националните представителства на Transparency International в България, Италия и Румъния започнаха работа по проект „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността”. Предвидено е осъществяване на независимо гражданско наблюдение върху работата на органите за отнемане на имуществото във всяка от трите държави.

Целта на споразумението  за сътрудничество между Асоциация „Позрачност без граници” и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, е да се обезпечи възможността за граждански мониторинг върху работата на Комисията.

Подписването ще се състои на официална церемония в присъствието на представители на всички институции , които имат отношение към процедурата по отнемане на незаконно имущество, в това число Прокуратурата, МВР, ДАНС, НАП, Агенция „Митници”.

Покани са изпратени и на посланиците на държавите-членки на ЕС, Норвегия, Швейцария и САЩ, както и до медиите.

Проектът е  финансиран от Програмата за превенция и борба с престъпността на Европейската комисия.