Transparency

Днес, 7 май 2019 г., Централната избирателна комисия регистрира Асоциация „Прозрачност без граници“ като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Решението на ЦИК е публикувано на сайта на следния адрес:

https://www.cik.bg/bg/decisions/266/2019-05-07.

 

Приоритет в инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка с изборите за Европейски парламент ще бъдат:

1) наблюдение на финансирането и медийното отразяване на предизборната кампания;

2) наблюдение на работата на институциите с фокус електронното машинно гласуване;

3) ангажиментите на участниците в борбата с корупцията в ЕС и подкрепа за антикорупционната инициатива на Transparency International „ЗАСТАНЕТЕ ЗАД ПОЧТЕНОСТТА – АНГАЖИМЕНТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2019“.