Transparency

В изпълнение на своята мисия за повишаване на прозрачността и почтеността в управлението на страната, и в частност на изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници” вече има опит от наблюдение на подготовката и провеждането на изборни процедури повече от 10 години.

В отговор на обществените очаквания за независим граждански мониторинг, информираме, че ще проведем наблюдение в изборния ден.

Асоциация „Прозрачност без граници” има готовност да регистрира сигнали за изборни нарушения, да предоставя информация и консултация на избирателите относно защитата на техните права и да сигнализира институциите с цел да предприемат необходимите действия.

В тази връзка информираме гражданите, че на горещата телефонна линия 0800 11 224 ще приемаме сигнали за организационни нередности, контролиран вот, купуване на гласове и други нарушения на изборния процес.

В рамките на изборния ден ще предоставяме актуална информация за констатациите от извършваното наблюдение чрез анонси в медиите, чрез официалния сайт на организацията: www.transparency.bg, както и на посочените телефони и мейл на организацията.

Като национално представителство на международната антикорупционна организация, Асоциация „Прозрачност без граници“ декларира, че ще се придържа неотклонно към принципите за политическа неутралност и независимост при осъществяваното наблюдение, като нейните наблюдатели ще се ръководят от най-високите международни стандарти в тази дейност.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA