Transparency

На 9 декември 2015 г. Асоциация „Прозрачност без граници” ще отбележи международния ден за борба с корупцията с официално представяне на резултатите от „Индекс на Местната система за почтеност – 2015“. Това е първата по рода си годишна сравнителна класация на ключови институции на местата власт и социални актьори, които изграждат системата на почтено и отговорно управление на местно ниво.

Събитието ще се състои на 9 декември 2015 г. от 11.00 ч. в хотел „Шератон“, зала „Сердика“.
Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.
В рамките на събитието ще бъдат обсъдени добрите практики и възможностите за усъвършенстване на местната среда. Участие във форума ще вземат представители на институциите на местната власт, както и областните администрации, неправителствения сектор, бизнеса и медиите. Модератор ще бъде г-жа Добрина Чешмеджиева от Българска национална телевизия.
Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“. В работата по проекта участват 26 граждански организации – партньори от цялата страна. Целта на инициативата е не само да оцени по-добре и по-слабо представящите се местни администрации и структури. Индексът ще създаде основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.