Transparency

От началото на  2016 година  екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“  продължава работата по основните дейности и етапи по проект  „Индекс на местната система за почтеност“.

Екип от експерти обработва и идентифицира добрите практики, установени от „Индекса на местната система за почтеност“ 2015 г.

В процес на разработка е и „Каталог на добрите практики“, който цели да промотира  установените добри практики в най-добре представилите се общини и  цели да повиши   развитието на капацитета на най-лошо представилите се общини в първия Индекс на местната система за почтеност – 2015 г.