Transparency

„Кърджали е в дъното на класацията по индекс на почтеност – 2,84 по скалата от 1 до 5. След него са само Видин, Варна и Хасково. Основната причина за това има ниската оценка на кмета и на общинската администрация. Оценката за дейността на кмета е най-ниска в сравнение с оценките на институцията за цялата страна. Тя се дължи главно на липсата на прозрачност и отчетност. Оценката на администрацията също е ниска – на предпоследно място сред общините в България, заради отсъствието на електронна система за проследяване на преписките и невъзможност гражданите и бизнесът да получат адекватна информация за качеството на административното обслужване”. Данните бяха оповестени от екип на Асоциация „Прозрачност без граници” на работна среща с Областния обществен съвет за противодействие на корупцията. Асоциацията представлява международната мрежа за борба с корупцията Transparensy Internasional. Резултатите са част от първото по рода си у нас годишно сравнително изследване на ключови институции по 73 различни показатели, озаглавено „Индекс на местната система за почтеност”, което проследява работата на кметовете, общинските администрации, общинските съвети, съдилищата, органите на реда, политическите партии, медиите, бизнеса и гражданските организации във всички областни центрове.

 „Целта е да направим разрез на обществото и да сравним картината в различните региони на страната като се фокусираме върху капацитета на институциите, тяхната роля в процеса на утвърждаване на системата за почтеност на местно ниво и вътрешните правила за управление”, обясни Калин Славов, изпълнителен директор на „Прозрачност без граници” на срещата днес.

Общата оценка за изследваните институции  в Кърджали е тревожна – липса на почтеност, заяви политологът  Христова, експерт на Асоциацията. Водещи в класацията са София, Бургас и Стара Загора.

Областният управител на Кърджали Илия Илиев, който председателства Обществения съвет за противодействие на корупцията, благодари за коректно представените данни и подчерта, че гражданите трябва да бъдат коректив на местното самоуправление, да изискват откритост и отчетност по отношение изразходването на бюджета и да участват по-активно в процесите на вземане на решения.

В рамките на проекта е изготвен и каталог на добрите примери за периода 2014-2015 година, съобщиха от областната администрация.

Източник: Нов живот инфо