Transparency

Формален контрол върху изпълнението на решенията на общинския съвет, неефективни механизми за деклариране на конфликт на интереси, критично ниско ниво на публичност и отчетност на извършваните проверки от контролните звена на общините, ненадеждна закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията. Това са най-често срещаните проблеми в общините, заемащи последните места в Индекса на Местната система за почтеност.

Като част от инициативата за подкрепа на прозрачността и доброто управление в общините-областни центрове, Асоциация „Прозрачност без граници“ разработи и представи на местните власти в три от най-слабо класиралите се общини – Хасково, Кърджали и Видин – Пътна карта с основни насоки за повишаване прозрачността и публичността в работата им.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проследи изпълнението на предложените препоръки, а първите резултати ще бъдат отчетени в предстоящия Индекс на Местната система за почтеност 2016. Индексът ще бъде публикуван през месец декември тази година и ще оцени напредъка на трите изоставащи общини.

Повече за препоръките на Асоциация „Прозрачност без граници“ към работата на Общинските съвети, кметовете, общинската администрация, а също и на Областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията можете да прочетете тук.