Transparency

Mеждународната организация за борба с корупцията Transparency International обяви резултатите от годишното изследване Индекс за възприятие на корупцията. В тазгодишния Индекс за възприятие на корупцията първото място се заема от Дания и Нова Зеландия, които имат резултат 90 пункта, следвани от Финландия, Швеция и Швейцария.

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2016 година е 41 пункта, като с това страната заема 75 място в световната класация. Стойността на индекса на България за 2016 г. показва липса на развитие в рамките на един относително дълъг период. Анализът на резултатите през 19-те години, в които България е част от изследването, дава основание за критична оценка, че борбата с корупцията е в застой и проблемът има системен характер.

Сравнителните резултати от изследването за България подчертават острата необходимост от промяна в политиката за противодействие на корупцията, като в тази връзка трябва да бъде изоставен формалният подход в борбата с корупцията и да бъде проявен ясен ангажимент за дълбоки реформи в институциите, които играят основна роля в тази област.

Пълните резултати от изследването можете да откриете тук.