Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в работата на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение, за да представи основните резултати и изводи от „Индекс на местната система за почтеност“ 2016 за община Русе.

Макар да отбелязва общ резултат по-висок от средния за страната, Община град Русе все още се нуждае от подобряване на дейността, за да достигне до оптималните нива на прозрачност и отчетност в своето управление.

За тази цел ще представим подобрен моделът на добро управление, установен от изследването на местната система за почтеност в други общини, с който биха могли да бъдат преодолени съществуващите пропуски при взаимодействие между органите на местна власт и местно самоуправление в община Русе.

На 4 юли 2017 г. ще бъдем в Русе, за да дискутираме подобряването на капацитета, публичността и почтеността при управлението на общината и активната роля и взаимодействие с гражданското общество.