Transparency

Mеждународната организация за борба с корупцията Transparency International обяви резултатите от годишното изследване Индекс за възприятие на корупцията. Първо място в европейската класация заема Дания, следвана от Финландия и Швейцария. Оценките на тези страни свидетелстват за ефективно прилагани правила, регулиращи поведението на политиците и на държавните служители, както и за наличието на стабилни системи, осигуряващи прозрачност и отчетност при функционирането на институциите.

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2017 година е 43 пункта, като с това страната заема 71 място в световната класация. В рамките на регионалната класация на държавите-членки на Европейския съюз страната ни продължава да заема последно място (средната стойност на индекса за ЕС е 66).

Сравнението между индексите на България и на останалите държави от ЕС показва не само липса на развитие в рамките на един относително дълъг период – на фона на тенденциите при други държави-членки на ЕС индексът откроява тенденция на сериозно изоставане. Тя е особено видима на фона на позитивния тренд при държави от централна и Източна Европа, с които България се съизмерва от началото на демократичните промени, като Естония (от 64 т. през 2012 г. до 71 т. през 2017 г.), Латвия (от 49 т. през 2012 г. до 58 т. през 2017 г.), Чехия (от 49 т. през 2012 г. до 57 т. през 2017 т.), Литва (от 54 т. през 2012 г. до 59 т. през 2017 г.) и Румъния (от 44 т. през 2012 г. до 48 т. през 2017 г.)

Пълните резултати от изследването можете да откриете тук.