Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” се присъедини към нарастваща глобална коалиция от 92 организации за защита на лицата подаващи сигнали за нарушения в периода на covid-19 и след него.

С подписването на настоящото писмо призоваваме всички държавни власти и институции да осигурят закрила на лицата, които подават сигнали за вреди, злоупотреби и законови нарушения, възникващи в периода на кризата, причинена от пандемията COVID-19. Насърчаваме гражданите и работещите да изискват отчетност от правителствата и корпорациите и да защитават човешките права и свободи.

Моля, вижте пълния текст на организациите присъединили се към инициативата на български език и английски език.

Може да посетите и сайта на инициатива на адрес: https://www.ecpmf.eu/coalition-to-make-whistleblowing-safe-during-covid-19/