Transparency

Като асоцииран член на Whistleblowing International Network (WIN), Асоциация „Прозрачност без граници“ ще има възможност да работи с редица други европейски неправителствени организации за да обменят опит, подкрепа и повишаване на осведомеността сред гражданското общество в България и Европа.

Международната организация със седалище в Шотландия цели да подкрепи работата на гражданското общество и да спомага за законодателни промени, които да гарантират защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, както и да съдейства за това, че чрез оповестяването на сигналите за нарушения се постига трайна промяна в полза на цялото общество.

Действията по застъпничество от страна на гражданското общество в Европа показва как координацията и сътрудничеството между организации, базирани в различни страни, могат да подобрят защитата на тези, които подават сигнали, защитавайки обществения интерес.

Жизненоважно е гражданското общество да участва в тези инициативи за сътрудничество за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, борбата с корупцията и справяне с безнаказаността на всички нива.

Както Асоциация „Прозрачност без граници“, така и Whistleblowing International Network (WIN) продължаваме да работим в дух на солидарност, да предприемаме действия за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения и да насърчаваме зачитането на основните права и свободи на човека.

Подробности относно работата и дейността на организацията може да прочетете на Whistleblowing International Network (WIN)