Transparency

Независимо дали искате да покажете творческите си умения или търсите конкурс за участие на вашето есе, Асоциация „Прозрачност без граници“ предоставя отлична възможност да кандидатствате в състезание за изследователско есе на тема: Бизнес интегритет и предизвикателствата на новото време в национален и международен контекст.

Кой може да кандидатства?

Студенти от български и чуждестранни университети независимо от специалността,  в която следват.

Изисквания:

Кандидатите трябва да показват, че:

  • могат да демонстрират научноизследователски умения;
  • способни са да демонстрират знания по дадената тема и да имат определена позиция по отношение на този проблем
  • могат да изразят тази позиция като ясно и точно формулирана теза. Есето да е написано съгласно академичните правила, тоест Теза (Thesis) Изложение (Main ideas) Заключение (Conclusion).
  •  аргументите да защитават авторската теза, но също да поощряват към допълнителен research или да допускат възможността за друга гледна точка.
  • могат да създадат смислен, свързан, аргументативен текст, в който да покажат, че владеят правилата и възможностите на български/английски език.

Есето трябва да бъде написано на български или английски език.

Есето трябва да бъде с максимален обем до 15 страници и минимален обем от 10 страници (1800 знака на страница машинописен стандарт, заедно с интервалите при „разредка” 1,5 за междуредови интервали).

Темата на есето цели да възбуди интереса сред младите към позитивните ефекти от почтеното и успешно водене на бизнес, както и нужните инструменти това да се случи. Текстът трябва да включва примери от национален, както и от международен характер.

Вярваме, че младите хора, активна част от българските академичните среди са ценни, както и в силата на една общност, отворена за всеки, който работи за това България да е по-добро място.

Есето трябва да е авторска творба.

Вече публикувани есета по същата тема в електронни медии, печатни издания или други уебсайтове, (личен блог или профили в социалните мрежи) няма да бъдат разглеждани.

Как да кандидатствам?

Всички текстове трябва да бъдат изпращани на електронен адрес: mailbox@business.transparency.bg и mbox@transparency.bg до 15.06.21 г.

Моля посочете „Кандидатстване в състезание за есе на тема: Бизнес, интегритет и предизвикателствата на новото време в национален и международен контекст” в полето „относно“ на електронното писмо.

Текстове, изпратени по който и да е друг канал няма да бъдат разглеждани.

С изпращането на есето на посочените електронни адреси, авторът се съгласява с публикуването на труда му на сайта на  Асоциация „Прозрачност без граници“.

Награден фонд

Авторите на двете най-добри есета ще получат възнаграждения на стойности съответно 1000 лв. и 700 лв.

Най-добрите есета ще бъдат публикувани на нашия уеб сайт.

Повече информация за инициативата „Интегритет в бизнеса“ можете да видите на business.transparency.bg