Transparency

Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“ набира изследователи в рамките на проект „Прозрачност и почтеност при представителството на интереси в процеса на вземане на решения“. За повече информация, моля прочетете пълният текст на обявата тук