Transparency

Секционните комисии са длъжни да прилагат стриктно изборния кодекс и да откъсват отрязъка с номер на бюлетината 

Асоциация „Прозрачност без граници”, част от международната организация Transparency International, успя да пребори пред Върховния административен съд (ВАС) решение на Централната избирателна комисия, което касае действителността на бюлетините за предстоящия евровот на 25 май в неделя. Утвърдена от ЦИК Методика с указания към секционните комисии за изборния ден позволява на секционните комисии да считат подадени бюлетини за валидни, дори ако такива се окажат без откъсната номерация, а това е в противоречие с изборния закон. Според „Прозрачност без граници“ така ЦИК практически дописва чл. 278 от Изборния кодекс, който регламентира действителността и недействителността на бюлетината, която обективира вота на избирателя в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

В сряда Асоциацията обжалва Решение № 340-ЕП/12.05.2014г. на ЦИК за допълване на Методическите указания за секционните избирателни комисии в страната, приети с Решение № 324-ЕП от 9 май 2014 г., публикувани на 13.05.2014 в сайта на ЦИК след поправка на технически грешки.

ЦИК трябва да запознае Районните и секционните избирателни комисии с решението на ВАС и да гарантира прилагане на съдебното решение.

В случай че Централната избирателна комисия запази отмененото от ВАС указание, това би отворило поле за проследяване на бюлетини от секционните комисии.

Обжалваният и отпаднал текст от решението гласи, че „гласът се брои за действителен, ако номерът на бюлетината съвпада с някой от номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция”.

ВАС в мотивите си казва, че в тази част Методическите указания са приети в противоречие с материалния закон, процесуалните норми, представляват дописване на закона и не са мотивирани.

„Надяваме се ЦИК да се съобрази с решението на ВАС и да елиминира тази възможност за контролиране на вота“, заяви Калин Славов, Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Оспореният текст в Методическите указания на ЦИК може да създаде основания за нарушение на основните принципи на Изборния кодекс, да доведе до объркване и неправилно отчитане на вота на гражданите, както и да създаде предпоставки за други негативни явления в изборния процес.

Самото решение на ВАС може да проследите на следния линк:http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/f7f50c34f961511ec2257cdf0042a6c2?OpenDocument