Transparency

Асоциация Прозрачност без граници обявява 4 процедури за избор на доставчици на услуги за:

1)  Организиране на събития (референтен номер TI-BG-2014-S1)

2)  Подготовка на печатни материали (референтен номер TI-BG-2014-S2)

3)  Услуги в областта на обществените комуникации (референтен номер TI-BG-2014-S3) (удължен срок за кандидатстване до 24 ноември 2014 г.)

4)  Уеб дизайн (референтен номер TI-BG-2014-S4) (отменена)

Допълнителна информация може да бъде получена от обявленията на отделните процедури.