Transparency

До колко купеният вот е изгоден за бизнеса при парламентарни избори?

“Купеният вот винаги е изгоден, независимо от типа на изборите. На местни избори е доста по-ожесточена ситуацията. Но тези избори протекоха вяло, не само в рамките на политическия дебат. Той практически отсъстваше. Но също и по линия на така наречения купен вот. За да може да се стигне до това явление е необходимо да има финансиране. Политическите партии не могат да правят това с откритите си бюджети. Това най-често става чрез връзки със сенчест бизнес, който разполага с така наречените “черни каси”.

“Това е бизнес, който е силно адаптиран към българския пазар, към сектора на обществените поръчки, който работи без правилата на съвременния бизнес или така наречения good governance или бизнес интегритет, който предполага определени структури вътре в самия бизнес, които да направят невъзможни такива процеси, които да регулират взаимоотношенията между бизнес и публична сфера, както и между отделните звена в бизнеса, така че тези черни каси да не съществуват.|

Ситуацията, в която е поставен българския бизнес минава през обществени поръчки, през лобистко законодателство, което обяснява защо подпомага политиците в изборната фаза, за да могат след това те да му се отблагодарят.

До колко политиците правят реални крачки в борбата с корупцията?

Струва ми се, че политическата ситуация в страната е такава, че се правят само първосигнални призиви за борбата с корупцията. През 2021 година благодарение и на усилията на Асоциация „Прозрачност без граници“ беше приета „Националната стратегия за противодействие и борба с корупцията 2021-2027“ и бяха приети, чисто управленски механизми за борба с корупцията, за подобряване на бизнес средата и бизнес климата, създаване на икономически и правни стимули за подобряване на механизми за контрол на корупционния риск за големи фирми, които желаят да работят с обществен ресурс в сектори като здравеопазването и енергетиката.

Цялото интервю с Калин Славов пред водещата Лили Ангелова може да чуете на страницата на Би ти ви Радио.