Transparency

В рамките на провежданото обществено обсъждане, отправихме предложение до Министъра на здравеопазването за допълнение и развитие на предложения проект за Национална здравна стратегия 2021-2030. Основните акценти са повишаване на удовлетвореността на пациентите и обвързването на рейтинговата система за лечебните заведения с въвеждането на Бизнес интегрити стандарти.

Доколкото направените предложения са в унисон с основните цели, прокламирани в Стратегията, считаме че въвеждането на Бизнес интегрити стандартите чрез Национална здравна стратегия 2021-2030 ще подобри условията за управление в сектора Здравеопазване в интерес както на пациентите, така и на основните участници при предоставянето на здравна услуга. Настоящото писмо поставя една добра основа в диалога с Министерство на здравеопазването, който се надяваме да продължим както в периода на приемане на Стратегията, така и при нейното превъплъщаване в конкретни мерки.

Пълният текст на писмото може да видите тук.