Transparency

До сряда партиите, коалициите и инициативните комитети трябваше да подадат в Сметната палата първите данни за предизборната си кампания, от които да стане известно дали получават пари от външни договори.

“Регистърът на Сметната палата е един от много добрите инструменти, за които и неправителствените организации, и експертите се бориха дълги години да съществува. Той ни позволява да видим една значителна част от финансовия ресурс, който се влага в предизборната кампания”.

Тя изтъкна, че почти всички юридически лица имат възможност да даряват на кандидатите, а таван в размера вече няма.

„Вече не е необходимо да се декларира и безвъзмездният нефинансов принос – даренията и помощта във вид на натура, на движими и недвижими вещи, които могат да се използват в предизборната кампания“.

Актуална проверка показва, че общият брой на регистрираните комитети в страната, на ниво ОИК е 644 в цялата страна, а на ниво ЦИК – 66:

„Трябва да имаме поне 650 кандидата, които редовно да декларират своите дарения. Проверката към вчерашна дата показва, че броят на регистрираните дарения е 132 в размер на 82 000 лева. Броят на непаричните дарения е почти 3000. Все пак трябва да имаме предвид, че значителна част от комитетите, които са регистрирани на местно ниво, участват на олимпийския принцип на участието, без значителни финансови ресурси. Важното, което всъщност ще следим, е какъв е интензитетът на тези дарения, какъв е доминиращият размер на тези дарения, дали и към коя дата партиите и кандидатите ще декларират даренията, които са получили от юридически лица. Новият момент е важно да бъде проследен. Към вчерашна дата има регистрирани едва две дарения от фирми – едното е на стойност 5 000 лева, другото –  15 000 лева“.

Нушева изрази надежда проявите на определен политически лидер в предаване по БНТ да не се превръщат в център на кампанията.

Цялото интервю с Ваня Кашукеева-Нушева може да чуете на интернет страницата на БНР.