Transparency

Основният проблем, свързан с промените в Изборния кодекс (ИК) относно въведената опция „Не подкрепям никого“ произтичаше от двойнствения характер, по който се третира бюлетината с така направен избор“, това заяви в интервю за предаването “Преди всички” по програма “Хоризонт” Ваня Нушева, доктор по политология.

Непоследователният начин, по който се третира такава бюлетина, повдигна въпроси от юридически характер и създаде колизия между правни принципи и принципи за отчитане на изборните резултати, които са определящи в социалните науки. От една страна,, гласът се приема за действителен, поради факта, че тази бюлетина отразява еднозначно ролята на избирателя и от формална гледна точка е логично тази бюлетина да бъде разглеждана като действителна. С последните промени в ИК избирателят бе задължен да гласува. Същевременно при изчисляване на изборните резултати тези бюлетини се изключват от броенето, което практически ги превръща в недействителни бюлетини.

Корекцията в методика номер 2 в Изборния кодекс е палиативно решение, което може да отстрани правните проблеми, които биха възникнали във връзка с предстоящите избори. Впоследствие, обаче, ще бъде нужна нова промяна в Изборния кодекс. Премахването на квадратчето “Не подкрепям никого” е принципното решение. То може да отстрани всички проблеми, които обсъждаме в момента във връзка с този формат на бюлетината. Такова решение следва да бъде взето след широка дискусия, проведена на базата на наблюдението на изборния процес, резултатите от референдума и решението на Конституционния съд.

Цялото интервю с Ваня Нушева можете да чуете от тук.