Transparency

Спечелване на доверието на гражданите да подават сигнали за корупция е основната задача на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно имущество /КПКОНПИ/, каза пред БНР изпълнителният директор на “Прозрачност без граници” Калин Славов и посочи очакванията на хората от тази комисия:

„Разследване по високите етажи, очакването за краен резултат – политици от високите етажи в затвора, метафорично казано, не бива да се пренебрегва по никакъв начин, и това, което се случва на ниво местна власт“.

Асоциацията е организатор на форум в София, посветен на първата година от създаването и работата на комисията.

Славов коментира, че около 60-66% от гражданите биха съдействали на комисията под някаква форма, но поставят условия за гарантиране безпристрастността на разследването, осигуряване на тяхната защита и запазване на самоличността им в тайна”.

„Тези три главни условия излизат като предпоставки, за да получи съдействие комисията и то е един голям процент граждани, които можем основно да наречем колебаещи се. Това е голямо поле за действие, голямо предизвикателство за антикорупционната агенция“.

Калин Славов смята и че хората очакват да се свърши много работа на ниво местна власт:

„Там се оказват и големите дефицити. Хората виждат пряко в ежедневието си на ниво местна власт доста явления, свързани с корупцията. Това ги кара да бъдат също така чувствителни и на тази тема, да желаят да се работи и на местно ниво, а виждате, че част от законодателните промени, които минаха – отлагането на влизането в сила на действието на закона по отношение на конфликта на интереси на общински съветници, /…/ сякаш държавата абдикира от темата „местна власт“. Подготвяните изменения, доколкото ги познавам, също изваждат общинските съветници от обхвата на този закон, сякаш той ще работи само на ниво централна власт, нещо, което не е добро“.

Славов отбеляза като недостатък това, че в момента комисията работи едновременно по няколко закона:

„По принцип този недостатък на законодателството, неговата свръхдинамика, тя е характерна изобщо за законодателната дейност, особено в рамките на последните няколко народния събрания. Не може да се даде нито законодателна практика, нито съдебна практика, за съжаление процедурите, по които работи комисията, надхвърлят хоризонт една или две години“.

Интервюто с Калин Славов можете да чуете на страницата на БНР.