Transparency

Сключването на “пакт за почтеност” при изпълнението на големи проекти и на обществените поръчки предлагат на правителството от Асоциация “Прозрачност без граници“.

Идеята на Пакта за почтеност е да започне да работи още във фазата на обществената поръчка и да премине през всичките етапи – планиране, възлагане и изпълнение, това поясни в интервю за Радио Пловдив Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници”.

Той добави, че пактовете за почтеност ще са ангажименти между три страни – възложител, независим наблюдател, който се свързва с НПО с добра репутация и същевременно с експертиза в областта на обществените поръчка и конкретния обект на обществената поръчка, както и потенциалните изпълнители.

Идеята е обществото да получи достатъчна степен на увереност от една страна, а от друга – достатъчно добре да бъде комуникирано защо едно или друго решение е прието. “Например защо точно така е решено да се построи, защо така е решено да се направи възлагането, защо са правени промени и т.н.Така се дава възможност и за диалог между страните, ако се появи напрежение по време на изпълнение на поръчката между страните и за по меко протичане на процедурите”.

Принципът на конфидепциалността се спазва по абсолютен начин и се опитваме да работим с документи, които не са публични, за да не изтече чувствителна за фирмите, които изпълняват поръчката, информация. “Бонусът за фирмите е, че освен тях е наблюдаван също и възложителят “.

“Прозрачност без граници” има опит в прилагането на пактове за почтеност още от 2011 година. От голямо значение се оказа отсъствието на политическа воля на най-високо ниво, за да не се превърне това в практика. “Много успешно е, когато зададеният тон от държавата е в посока на честност, почтеност и отчетност. Като пример по магистрала “Струма” – тенела “Железница” в процеса на работа установихме чудесен диалог и се получи много разумна синергия, за да се случи този строеж, който е почти завършен”, подчерта Калин Славов.

Той уточни, че при и медиацията независият наблюдател не получава хонорар, а се покриват неговите разходи. “Въпросът с финансирането винаги е стоял, защото трябва да си еднакво отдалачен, както от възложителя, така и от изпълнителите. В нашия случай става дума за директно финансиране от ЕК, а това е възможно най-отдалечено финансиране от всяка от една от страните в процеса”.

“Инфраструктурните проекти се изпълняват за много години и динамичният диалог е от изключителна важност, защото няма договор, който да е разписан така, че да предвиди всички развития. Затова комуникацията и диалогичността през целия процес от изключителна важност и помага на страните в процеса”, каза в заключениеКалин Славов, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници”

Източник: БНР