Transparency

В София днес се проведе Национална кръгла маса – „Прозрачността в работата на съдилищата“ като предпоставка за повишаване на доверието в съдебната ни система. На форума, организиран от асоциацията „Прозрачност без граници“, бяха представени два инструмента – „еталон за публичност“, което е оценка за нивото на прозрачност и „карта за прозрачност на съдилищата“.

„Целта на картата е да установим какъв тип информация предоставят всички съдилища в страната с изключение на специализираните и на военните“, обясни в интервю за предаването ни “Нещо повече” д-р Катя Христова –  преподавател в Нов Български университет и експерт от „Прозрачност без граници“, както и уточни:
„И от гледна точка на потребностите, които имат гражданите да знаят всичко не само за делата, които пряко ги касаят, но също така и за другите теми – какви са техните права като свидетели, като жертви на престъпления, като потенциални съдебни заседатели и изобщо цялата информация, която е необходима на обществото наистина да повиши своето доверие във функционирането на съдилищата“.

Д-р Христова поясни, че за целта са били изследвани сайтовете на всички 176 съдилища, за да бъде оценена „средна стойност на общата картина – 45 пункта от 85 възможни максимални точки“, което показва „начина, по който в момента съдилищата използват интернет, за да бъдат по-прозрачни в своята дейност“.

„Общо взето в класацията по различните типове съдилища, Върховният административен съд се представя най-добре, а от апелативните – безспорно на първо място е Апелативен съд – Бургас. От окръжните съдилища с най-голям брой точки изобщо е Окръжен съд – Благоевград, следван от този във Варна, Добрич и Шумен, а от районните съдилища специално сме отличили Районен съд – Ардино и Районен съд – Берковица“, уточни експертът.

„Имаме и съдилища в обратната скала – те не използват потенциала, който дава интернет“, каза още преподавателят.
„По-скоро техните интернет страници са едни служебни страници за вътрешна информация, която гражданите да застъпват, но нищо по-съществено по отношение на самата връзка и гражданите“, добави д-р Христова, какво и изтъкна, че много скоро Висшият съдебен съвет ще стартира проект,  целящ унифициране на визията и функционалностите на сайтовете на съдилищата.

Цялото интервю с д-р Катя Христова можете да чуете на страницата на БНР.