Transparency

По повод предлаганите промени за драстичното намаляване на партийните субсидии асоциация „Прозрачност без граници“ се обяви против „противоречивия, хаотичен и реактивен подход“ за промяна в законодателството, свързано с финансирането на политическите партии.

Организацията, която следи проблемите, свързани с противодействие на корупцията и наблюдава изборния процес, призова политическите лидери и народните представители да проведат задълбочена дискусия с участието на заинтересувани страни, представители на академичната общност и експерти по темата, за да бъде намерено адекватно решение на редица проблеми, произтичащи от модела на партийно финансиране.

Източник: Българско национално радио